Waar kun je terecht met een klacht over een vliegreis?

Waar kun je terecht met een klacht over een vliegreis?

Waar kun je terecht met een klacht over een vliegreis? Reizen per vliegtuig is de afgelopen decennia steeds populairder geworden. Het is snel, efficiënt en biedt ons de mogelijkheid om naar verre bestemmingen te reizen. Helaas kan het voorkomen dat er tijdens een vliegreis iets misgaat en dat je als passagier ontevreden bent over de geleverde dienstverlening. In dit artikel zullen we ingaan op waar je terecht kunt als je een klacht hebt over een vliegreis en hoe je je geld terug kunt krijgen of een korting op de reis kunt krijgen.

Waar kun je terecht met een klacht over een vliegreis?

Als je een klacht hebt over een vliegreis, is het belangrijk om allereerst contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij waarmee je bent gereisd. Dit kan bijvoorbeeld via de klantenservice of via het online klachtenformulier op de website van de luchtvaartmaatschappij. Het is aan te raden om je klacht zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven en eventueel foto’s of andere bewijsstukken bij te voegen om je verhaal te ondersteunen.

Als de luchtvaartmaatschappij niet binnen een redelijke termijn reageert of als je niet tevreden bent met de afhandeling van je klacht, kun je contact opnemen met een geschillencommissie. In Nederland is dit de Geschillencommissie Luchtvaart, die klachten behandelt over zowel nationale als internationale vluchten vanuit Nederland. In België is dit de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, die verantwoordelijk is voor het behandelen van klachten over vluchten vanuit België.

Hoe krijg je je geld terug of een korting op de reis?

Als je als passagier ontevreden bent over de geleverde dienstverlening tijdens je vliegreis, kun je in sommige gevallen je geld terugkrijgen of een korting op de reis ontvangen. Hieronder bespreken we de verschillende situaties waarin dit mogelijk is.

Annulering of vertraging van de vlucht

Als je vlucht wordt geannuleerd of vertraagd, heb je mogelijk recht op compensatie. Dit is vastgelegd in de Europese Verordening 261/2004. De hoogte van de compensatie hangt af van de afstand van de vlucht en de duur van de vertraging. Bij een vertraging van meer dan 3 uur heb je recht op een vergoeding van €250 tot €600, afhankelijk van de afstand van de vlucht.

Als je vlucht wordt geannuleerd of vertraagd en je hebt hierdoor extra kosten moeten maken, bijvoorbeeld voor accommodatie of transport, dan heb je mogelijk ook recht op vergoeding van deze kosten.

Overboeking van de vlucht

Als je vlucht is overboekt en je hierdoor niet kunt reizen, heb je mogelijk recht op compensatie. Ook hierbij geldt dat de hoogte van de compensatie afhangt van de afstand van de vlucht. Bij een overboeking heb je recht op een vergoeding van €250 tot €600.